Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem działań pomocy społecznej jest wspieranie potrzebujących, idące w kierunku ich usamodzielnienia.

Do najważniejszych zadań jakie wykonują pracownicy ośrodka należy:

 • realizowanie bieżących zadań, które wynikają z ustawy,
 • współpraca z różnorodnymi instytucjami działającymi na terenie całego województwa,
 • kierowanie osób do Zespołu Orzekającego o stopniu Niepełnosprawności,
 • pomoc osobom samotnym oraz rodzinom w zakresie wnioskowania do sądów w różnorodnych sprawach,
 • współpraca na rzecz podopiecznych z kuratorami,
 • współpraca z pracownikami służby zdrowia,
 • współpraca ze szkołami w prawach wypoczynku letniego uczniów, dożywiania oraz innych problemów związanych z opieką nad dziećmi,
 • współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie poradnictwa, szkoleń, i innych problemów społecznych,
 • kontakty z policją w zakresie prowadzenia Niebieskich kart i innych problemów społecznych,
 • współpraca z PCPR w Toruniu na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych,
 • wymiana doświadczeń i konsultacje z sąsiednimi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym Radni, Sołtysi na rzecz osób w potrzebie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sołtysińska
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2017-09-13 09:32
 • zmodyfikował: Anna Sołtysińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-13 09:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 131228
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-14 14:52:00